SEARCH OUR BLOG

Paano maiiwasan ang sakit na coronavirus?

Namataan kama-kailan ang (3) tatlong Chinese national sa KLO (Kalibo International Airport) na pinag hihinalaan na may "Coronovirus".na may kahalintulad sa "SARS" Severe Acute Respiratory Syndrome.

Paano nga ba makaka-iwas sa coronavirus?
  • Palaging mag hugas ng kamay gamit ang sabon o alcohol
  • Gumamit ng face mask
  • Iwasang lumapit o hawakan ang mga buhay na hayop na walang proteksyon
  • Iwasang lumapit sa taong may lagnat .o may ubo
  • Takpan ang bibig kung uubo o babahin gamit ang tissue o panyo
loading...